ขึ้นดอกเบี้ย หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทย

ขึ้นดอกเบี้ย หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทย

ขึ้นดอกเบี้ย หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.00% ซึ่งกระทบถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ที่มีหนี้บ้าน แล้วแต่ละธนาคารนั้น ปรับขึ้นในอัตราเท่าไรบ้าง

ขึ้นดอกเบี้ย

ธนาคารกรุงเทพ 
นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้เพิ่มขึ้น 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี 
ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงิน สินเชื่อ เอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี 
เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี
เอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี 
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ยืนยันว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ระดับเดิมถึงสิ้นปี 2565 เป็นอย่างน้อย.

ธนาคารออมสิน
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในเบื้องต้นธนาคารอาจจะมีการพิจารณาการปรับ เพื่อขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ให้อยู่ในระดับปัจจุบันต่อไป แต่ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า แต่น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น หลังจากเดือนที่แล้วเราปรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำไปแล้ว

ธนาคารไทยพาณิชย์
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะประกาศอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com