ดอกเบี้ยขึ้น คนผ่อนบ้านเจ็บ บ้าน 2 ล้าน จ่ายเพิ่ม 1,100-2,300 บาท/เดือน

ดอกเบี้ยขึ้น คนผ่อนบ้านเจ็บ บ้าน 2 ล้าน จ่ายเพิ่ม 1,100-2,300 บาท/เดือน หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากเดิม 0.5% เป็น 0.75% เพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น

ดอกเบี้ยขึ้น คนผ่อนบ้านเจ็บ

ทำให้ภาคครัวเรือนจึงรับภาระทางการเงินมากขึ้น ทั้งจากค่าครองชีพสูง และอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศขาขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มที่มีหนี้สินในระดับสูง พร้อมเสนอทางเลือกในการบริหารหนี้ครัวเรือน ดังนี้

  • รวมหนี้ เหมาะกับผู้ที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรายย่อยพร้อมกัน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งการรวมหนี้โดยนำบ้านมาเป็นหลักประกัน จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และค่างวดในการผ่อนลงได้
  • รีไฟแนนซ์ กับผู้ให้กู้รายใหม่ที่อัตราดอกเบี้ยถูกลง สำหรับผู้มีภาระสินเชื่อบ้านมาระยะหนึ่ง
  • สำหรับขอกู้ใหม่ อาจตัดสินใจเลือกสัญญากู้บ้านในระยะเวลาที่นานขึ้น และข้อเสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ให้นานที่สุด ก่อนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอนาคต

ทั้งนี้ หลังประเมินผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่คาดว่าในปี 2565 จะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 6.7% จาก 1.2% ในปี 2564 ต่อภาวะการเงินของครัวเรือน ในแต่ละกลุ่มจะเห็นว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่อเดือนที่ 25,000-50,000 บาท (คิดเป็น 35% ของครัวเรือนทั้งหมด) จะมีรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ 72% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 68% หรือปรับเพิ่มขึ้นมา 1,000-2,000 บาทต่อเดือน

ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน (คิดเป็น 17% ของครัวเรือนทั้งหมด) จะมีรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น 84% ของรายได้ทั้งหมด เมื่อเทียบปีก่อนที่ 79% หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 750-1,250 บาทต่อเดือน

นอกจากรายจ่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว ครัวเรือนยังต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาระผ่อนชำระเงินกู้ ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เช่น สินเชื่อบ้านที่เป็นเงินกู้ระยะยาว และมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

การคิดดอกเบี้ย มักคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง สำหรับลูกหนี้รายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ระหว่างธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่าง 5.95-7.35% และมีทิศทางการปรับเพิ่มขึ้น ตามการอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นในครั้งนี้

เช่นมีสัญญาผ่อนบ้านกับธนาคาร 2 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ระยะเวลา 20 ปี โดยชำระค่างวดเป็นรายเดือน มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% จะมีภาระในการผ่อนส่งค่างวดเดือนละ 13,200 บาท

แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6% และ 7% ตามลำดับ จะทำให้ภาระผ่อนชำระต่องวด เมื่อเทียบกับดอกเบี้ย 5% ปรับเพิ่มขึ้นอีก 1,100 บาท และ 2,300 บาท เป็น 14,300 บาทต่อเดือน และ 15,500 บาทต่อเดือนตามลำดับ ซึ่งหากคิดเงินต้นก็จะเห็นว่าหนี้บ้านลดลงช้ากว่าเดิมราว 13,200 และ 27,600 บาทต่อปี

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com