สินเชื่อธุรกิจ KKP เสนอบทวิเคราะห์ตลาด อสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีสัญญาณบวก ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปี 2565 เริ่มจะกลับมาใกล้เคียงกับยุคก่อนโควิด

สินเชื่อธุรกิจ KKP เสนอบทวิเคราะห์ตลาด อสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีสัญญาณบวก ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปี 2565 เริ่มจะกลับมาใกล้เคียงกับยุคก่อนโควิด

อสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีสัญญาณบวก

ในปี 2564 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง เนื่องจากผลกระทบจากโควิด การโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือสองลดลง 30,000 ยูนิต หรือ -24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในพื้นที่ปริมณฑล ตามต้นทุนของที่ดินที่ปรับสูงขึ้น

คาดว่ายอดขายบ้านเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราคา 10-15 ล้านบาท เนื่องจากราคาบ้านเดี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดินและค่าก่อสร้าง ความต้องการบ้านเดี่ยวใหม่เข้าสู่ตลาดมากที่สุดมองไปที่กลุ่มราคา 10-20 ล้านบาท

มีปัจจัยกดดันหลายประการ เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ปัญหาเงินเฟ้อ เงินบาทอ่อนค่าลง ทําให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ “วัสดุ แรงงาน ต้นทุนที่ดิน” โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้น 10-15% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 6-8%

นอกจากนี้ โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ยังเพิ่มขึ้นเป็น 52,000 ยูนิต ทําให้ขาดแคลนวัสดุบางส่วนในอนาคต รวมถึงค่าแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้น 5%

แนวโน้มปลายปี 2565-กลางปี 2566 หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยคงที่ถูกเพิกถอน จะส่งผลต่อวงเงินในการซื้อบ้านและจํานวนงวดที่ต้องผ่อนชําระต่อเดือน ส่งผลให้ประชาชนสามารถรีบตัดสินใจได้ 2 ครั้ง คือ ซื้อบ้านก่อนที่ต้นทุนจะสูงขึ้นหรือชะลอการซื้อบ้านทั้งหมด

 

จากข้อมูลการเปิดโครงการใหม่ในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม 2565) ผลิตภัณฑ์บ้านแนวราบพบว่า “ทาวน์เฮาส์” เปิดใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 2-3 ล้านบาท,”บ้านเดี่ยว”เปิดใหม่ส่วนใหญ่ราคา 10-20 ล้านบาท,”คอนโดมิเนียม”เปิดใหม่ส่วนใหญ่ราคา 1-2 ล้านบาท

มีแนวโน้มทําให้ตลาดอิ่มตัวในบางพื้นที่ เนื่องจากหลายโครงการเน้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมด้วยราคา 50,000-60,000 บาท/ตารางเมตร ทําให้ขนาดของห้องเล็กที่สุดตามกฎหมาย เพื่อให้ราคาขายต่ํากว่า 2 ล้านบาท/ยูนิต ทําให้เป็นเทรนด์ “ไมโครคอนโดมิเนียม” พื้นที่ใช้สอย 21-25 ตร.ม.

เช่นเดียวกับในแง่ของฟังก์ชั่นเปิดมันเป็น “ห้อง 1 ห้องนอนเทียม” นิยามคือเป็นห้องชุดที่มีฉากกั้นเพียงเพื่อแบ่งสัดส่วน

การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2565 คาดว่าจะสูงกว่าในปี 2563 + 2564 รวมกัน

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com