Archives October 2022

ตลาดที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น

ที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้ง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สวนทางกับ สต็อก โครงการใหม่ที่ลดลง

ที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จำนวนยูนิตขาย (สต๊อก) และโครงการก่อสร้างใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ดินที่สูง จึงทำให้ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายใหม่ ในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงจำนวนหน่วยเหลือขายมียอดสะสมลดลง แต่มูลค่าของหน่วยที่ยังเหลือขายปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์รายเดือนในภาคใต้ มีอัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ หลังสถานการณ์โควิด-19

นาย วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยใน 4 จังหวัดภาคใต้ หรือพื้นที่สำรวจ REIC พบว่า ไม่มีโครงการอาคารชุดพักอาศัย ที่เปิดตัวในภาคใต้ แต่มีโครงการบ้านพร้อมขายทั้ง 4 จังหวัด

สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนบราบ มีจำนวนเพิ่มขึ้น มากกว่าโครงการอาคารชุด รวมถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต และการเปิดตัวโครงการใหม่ ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ที่สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีเสถียรภาพ และยอดขายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายในพื้นที่ภาคใต้ของ 4 จังหวัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 พบ 16,203 ยูนิต มูลค่า 71.99 พันล้านบาท ลดลงจากครึ่งแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตขายทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 จำนวนยูนิตลดลง -3.0% และมูลค่าลดลง -1.3%

ครึ่งปีแรก
จากตัวเลขข้างต้นมีโครงการอาคารชุด 4,946 โครงการ มูลค่า 22,662 พันล้านบาท โครงการบ้านจัดสรร 11,257 โครงการ มูลค่า 49.328 พันล้านบาท โครงการใหม่ 792 โครงการ มูลค่า 4.071 พันล้านบาท และโครงการขายได้ใหม่ 2,551 โครงการ มูลค่า 10.592 พันล้านบาท

ส่งผลให้มียอดขาย 13,652 หน่วย มูลค่า 61.398 พันล้านบาท โครงการใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 792 ยูนิต มูลค่า 4.071 พันล้านบาท จำนวนยูนิตต่ำกว่าครึ่งปีแรกของปี 2564 -42.9% และมูลค่าลดลง -29.9% ล้านบาท

เมื่อมองภาพรวมจะเห็นได้ว่าภาคใต้ไม่มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายในหลายทำเล เช่น เกาะแก้ว – รัษฎา น้ำน้อย และทำเลเกาะย่อ – บ่อยาง

ทำเลเปิดขายมากสุด

โครงการเสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ 
อันดับ 1 เทพกระษัตรี – ศรีสุนทร จำนวน 1,909 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,786 ล้านบาท
อันดับ 2 หาดในยาง – หาดไม้ขาว จำนวน 1,122 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,790 ล้านบาท
อันดับ 3 หาดบางเทา – หาดสุรินทร์ จำนวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท
อันดับ 4 เกาะแก้ว – รัษฎา จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,864 ล้านบาท
อันดับ 5 พัฒนาการ-คูขวาง จำนวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้านบาท

โครงการบ้านจัดสรร ที่เสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ
อันดับ 1 เทพกระษัตรี – ศรีสุนทร จำนวน 1,674 หน่วย มูลค่าโครงการ 6,179 ล้านบาท อันดับ 2 เกาะแก้ว – รัษฎา จำนวน 1,017 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,797 ล้านบาท
อันดับ 3 พัฒนาการ-คูขวาง จำนวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้านบาท 
อันดับ 4 อ้อมค่าย จำนวน 901 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,038 ล้านบาท
อันดับ 5 ท่าข้าม-ควนหิน จำนวน 862 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,724 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด ที่เสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ
อันดับ 1 หาดบางเทา – หาดสุรินทร์  จำนวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท อันดับ 2 หาดในยาง – หาดไม้ขาว จำนวน 922 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,307 ล้านบาท อันดับ 3 หาดกมลา จำนวน 742 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,220 ล้านบาท
อันดับ 4 หาดราไวย์ จำนวน 474 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,904 ล้านบาท
อันดับ 5 ตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ จำนวน 431 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,307 ล้านบาท

หน่วยเหลือขายในภาคใต้ ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจำนวน 13,652 หน่วย ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ -10.1 มูลค่า 61,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.6 เป็นโครงการอาคารชุด 3,958 หน่วย มูลค่า 18,604 ล้านบาท

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com

ตลาดที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น

ที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น ทั้ง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สวนทางกับ สต็อก โครงการใหม่ที่ลดลง

ที่อยู่อาศัย4 จังหวัดภาคใต้ ยอดขายเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จำนวนยูนิตขาย (สต๊อก) และโครงการก่อสร้างใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ดินที่สูง จึงทำให้ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายใหม่ ในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงจำนวนหน่วยเหลือขายมียอดสะสมลดลง แต่มูลค่าของหน่วยที่ยังเหลือขายปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์รายเดือนในภาคใต้ มีอัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ หลังสถานการณ์โควิด-19

นาย วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยใน 4 จังหวัดภาคใต้ หรือพื้นที่สำรวจ REIC พบว่า ไม่มีโครงการอาคารชุดพักอาศัย ที่เปิดตัวในภาคใต้ แต่มีโครงการบ้านพร้อมขายทั้ง 4 จังหวัด

สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนบราบ มีจำนวนเพิ่มขึ้น มากกว่าโครงการอาคารชุด รวมถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต และการเปิดตัวโครงการใหม่ ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่ที่สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีเสถียรภาพ และยอดขายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายในพื้นที่ภาคใต้ของ 4 จังหวัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 พบ 16,203 ยูนิต มูลค่า 71.99 พันล้านบาท ลดลงจากครึ่งแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตขายทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 จำนวนยูนิตลดลง -3.0% และมูลค่าลดลง -1.3%

ครึ่งปีแรก
จากตัวเลขข้างต้นมีโครงการอาคารชุด 4,946 โครงการ มูลค่า 22,662 พันล้านบาท โครงการบ้านจัดสรร 11,257 โครงการ มูลค่า 49.328 พันล้านบาท โครงการใหม่ 792 โครงการ มูลค่า 4.071 พันล้านบาท และโครงการขายได้ใหม่ 2,551 โครงการ มูลค่า 10.592 พันล้านบาท

ส่งผลให้มียอดขาย 13,652 หน่วย มูลค่า 61.398 พันล้านบาท โครงการใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 792 ยูนิต มูลค่า 4.071 พันล้านบาท จำนวนยูนิตต่ำกว่าครึ่งปีแรกของปี 2564 -42.9% และมูลค่าลดลง -29.9% ล้านบาท

เมื่อมองภาพรวมจะเห็นได้ว่าภาคใต้ไม่มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายในหลายทำเล เช่น เกาะแก้ว – รัษฎา น้ำน้อย และทำเลเกาะย่อ – บ่อยาง

ทำเลเปิดขายมากสุด

โครงการเสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ 
อันดับ 1 เทพกระษัตรี – ศรีสุนทร จำนวน 1,909 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,786 ล้านบาท
อันดับ 2 หาดในยาง – หาดไม้ขาว จำนวน 1,122 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,790 ล้านบาท
อันดับ 3 หาดบางเทา – หาดสุรินทร์ จำนวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท
อันดับ 4 เกาะแก้ว – รัษฎา จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,864 ล้านบาท
อันดับ 5 พัฒนาการ-คูขวาง จำนวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้านบาท

โครงการบ้านจัดสรร ที่เสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ
อันดับ 1 เทพกระษัตรี – ศรีสุนทร จำนวน 1,674 หน่วย มูลค่าโครงการ 6,179 ล้านบาท อันดับ 2 เกาะแก้ว – รัษฎา จำนวน 1,017 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,797 ล้านบาท
อันดับ 3 พัฒนาการ-คูขวาง จำนวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้านบาท 
อันดับ 4 อ้อมค่าย จำนวน 901 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,038 ล้านบาท
อันดับ 5 ท่าข้าม-ควนหิน จำนวน 862 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,724 ล้านบาท

โครงการอาคารชุด ที่เสนอขายมากที่สุดในภาคใต้ คือ
อันดับ 1 หาดบางเทา – หาดสุรินทร์  จำนวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท อันดับ 2 หาดในยาง – หาดไม้ขาว จำนวน 922 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,307 ล้านบาท อันดับ 3 หาดกมลา จำนวน 742 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,220 ล้านบาท
อันดับ 4 หาดราไวย์ จำนวน 474 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,904 ล้านบาท
อันดับ 5 ตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ จำนวน 431 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,307 ล้านบาท

หน่วยเหลือขายในภาคใต้ ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจำนวน 13,652 หน่วย ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ -10.1 มูลค่า 61,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.6 เป็นโครงการอาคารชุด 3,958 หน่วย มูลค่า 18,604 ล้านบาท

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com

อสังหาฯ ภูเก็ต คึกคัก ลุ่มคนรวยมองหา วิลล่าสุดหรู เป็นที่พักอาศัยหลัง 2

อสังหาฯ ภูเก็ต คึกคัก

อสังหาฯ ภูเก็ต คึกคักกลุ่มคนรวยมองหา วิลล่าหรู เป็นที่พักอาศัยหลัง 2 “มอนท์เอซัวร์” จับมือ “แอคคอร์” เดินหน้า โครงการมิกซูยูส มอนท์เอซัวร์ เจาะกลุ่มนักลงทุน Branded Residence หนุนราคาที่ดินรอบเกาะเพิ่มปีละ 10%

อสังหาฯ ภูเก็ต

มอนท์เอซัวร์ ภูเก็ต ผนึกกําลังกับแอคคอร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกหวังเจาะกลุ่ม Branded Residence เร่งก่อสร้างและจําหน่าย “เอ็มแกลเลอรี่ เรสซิเดนซ์ มอนเตซูร์” ซึ่งถือเป็นเอ็มแกลเลอรี่ เรสซิเดนซ์ ครั้งแรกในประเทศไทย โครงการตั้งอยู่บนหาดกมลา สถานที่พรีเมี่ยมเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวเอเชีย

โครงการมอนท์เอซัวร์ เป็นความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตร 3 ฝ่าย ได้แก่ The Narai Group (จากประเทศไทย), ARCH Capital (จากฮ่องกง) และ Philean Capital (จากสิงคโปร์) ในเครือ Pontiac Land Group เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นบ้านพักตากอากาศหลังที่สอง ตัวโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 454  ไร่ (178 เอเคอร์ หรือ 72 เฮกตาร์)

ครอบคลุมทุกตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงบริเวณริมชายหาด ประกอบด้วยโครงการคุณภาพมากมายรวมถึงคอนโดตากอากาศและคอนโดริมทะเล โรงแรมระดับ 5 ดาว วิลล่าระดับไฮเอนด์ร้านค้าชั้นยอดสถานที่สังสรรค์ทางสังคมและบีชคลับที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ มอบประสบการณ์การพักผ่อนตามธรรมชาติในหาดกมลาที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบอย่างพิถีพิถันที่สุด

เอ็มแกลเลอรี เรสซิเดนท์ มอนท์เอซัวร์ ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย SODA (Thailand) Ltd. และออกแบบภูมิทัศน์โดย Shma Company Limited 
นับว่าเป็นโครงการเปี่ยมศักยภาพที่มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยในสไตล์รีสอร์ตหรูเหนือระดับในเกาะภูเก็ต สัมผัสการใช้ชีวิตบนเชิงเขาเขียวชอุ่มท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจากมอนท์เอซัวร์ ทั้งสระว่ายน้ำสำหรับพักผ่อน สระว่ายน้ำสำหรับเด็กและพื้นที่นันทนาการ บาร์ริมสระน้ำ คลับเฮาส์และล็อบบี้เลานจ์ ห้องฟิตเนสและโยคะ ตลอดจนร้านอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ดาดฟ้าสำหรับชมแสงดาวยามค่ำคืน ศาลาพักผ่อน และเส้นทางเดินและจ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ

นอกจากนี้เจ้าของห้องชุด จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่หรูหราที่เหนือกว่าเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่หรูหราของพวกเขา กับโปรแกรมสมาชิก MontAzure และ Accor ประกอบด้วยการเป็นสมาชิก MontAzure และสมาชิก All Diamond – Accor Live Limitless ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสิทธิประโยชน์การเป็นเจ้าของของ Accor เพื่อเข้าใช้งานโรงแรมและรีสอร์ตในเครือแอคคอร์ทั่วโลกกว่า 5,300 แห่ง ในแบบVIP

พบกับความรู้ดีดี เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และโปรโมชั่น ข่าวสาร เพื่อความมั่นใจในการ ซื้อ-ขาย-เช่า กับ www.phuket-real-property.com